Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Specifiek voor productgegevens en premie overzichten geldt een voorbehoud voor kennelijke programmeer- en typefouten. Bezoekers die beslissingen nemen op basis van kennelijke onjuistheden zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen. Bij geconstateerde fouten op onze website stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte stelt via info@smart2cover.nl

Rechten
Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smart2Cover B.V.

Wijzigingen
De op deze website getoonde informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Smart2Cover B.V. zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.